Prisskjema verkstedtjenester

Alle bilverksteder er pålagt å legge prisopplysninger på egen hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at prisene angitt er eksempler basert på modell og kjørelengde, og at andre modeller og/eller kilometerintervaller og/eller tilleggsarbeider kan forskyve prisbildet. Men du vil alltid* kunne få oppgitt en fastpris på reparasjon og/eller vedlikehold hos oss basert på din bils alder, kjørelengde og tilstand.

*Enkelte spesialoperasjoner kan være unntatt.