Alle bilverksteder er pålagt å legge prisopplysninger på egen hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at prisene angitt er eksempler basert på modell og kjørelengde, og at andre modeller og/eller kilometerintervaller kan forskyve prisbildet. Men du vil alltid kunne få oppgitt en fastpris på reparasjon og/eller vedlikehold hos oss basert på din bils alder, kjørelengde og tilstand.