Korona-tiltak i Toyota Sørvest

Kjære kunder, leverandører og andre forbindelser.

Toyota Sørvest gjør sitt beste for å redusere smittespredning, samtidig som vi søker å opprettholde så normal drift som mulig. Blant annet bilverksteder er definert som samfunnskritisk funksjon for å sikre at bilparken frakter folk og varer dit de skal når de skal.

Det er trygt hos oss.

Vi har innført en rekke tiltak for å minimalisere risiko for smittespredning, og vi har en beredskapsgruppe som kontinuerlig evaluerer behov for endringer eller tilpasninger av risikoreduserende tiltak. Vi etterfølger alltid minst myndighetenes påbud og retningslinjer.

Har du spørsmål? Bruk knappen under:

Generelle tiltak

 • Vi har intensivert renhold i egne lokaler, både gjennom renholdsbyrå og egne tiltak.
 • Alle kontaktflater vaskes/desinfiseres hyppig, gjerne flere ganger til dagen. For eksempel (men ikke begrenset til); kaffemaskiner, betalingsterminaler, dørhåndtak.
 • Vi lar innvendige dører stå åpne mest mulig for å redusere kontakt - men våre ansatte ferdes ikke på tvers av avdelinger utover det helt nødvendige.
 • Vi har hygiene- og renholdsartikler tilgjengelig både for besøkende og ansatte i våre lokaler.
 • Hygienetiltak gjennomgås periodisk med alle medarbeidere.
 • Bruk av kantine, spiserom og garderobe er begrenset.
 • Vi har tilpasset arbeidsområder for å opprettholde to meters avstand mellom kolleger.
 • Det skal brukes munnbind når avstand til andre blir mindre enn to meter, og det ikke er annen fysisk sperring, f.eks. pleksiglass.

Verksted

 • Mekanikerne våre kjører alle kundebiler med engangshansker og engangs ratt-/setetrekk. I tillegg vaskes kontaktpunkter på kundebiler etter endt arbeid.
 • Vi har smittevernsskjermer i pleksiglass i diskene på verkstedmottak.
 • Vi ber om at du vasker nøklene på din bil før du leverer dem til oss. Du finner det du trenger i verkstedmottaket hos oss.
 • Bilnøkkelen din legges i plastpose ved mottak, og forblir der til utlevering.
 • Mekanikere og kunderådgivere bruker munnbind når de forlater sin faste arbeidsstasjon, og ellers når tilstrekkelig avstand ikke kan overholdes.

Nye biler

 • Vi oppfordrer til bruk av engangshansker og munnbind ved prøvekjøring av nye biler.
 • Alle kontaktpunkter i demonstrasjonsbiler blir vasket etter hver bruk.
 • Utstillingsbilene våre er låste, men vi åpner gjerne for deg - og da har vi kontroll over hvilke(n) bil(er) vi skal vaske etterpå.
 • Bilselgerne bruker munnbind når de forlater sin arbeidsstasjon, og ellers når tilstrekkelig avstand ikke kan overholdes.

Brukte biler

 • Vi oppfordrer til bruk av engangshansker og munnbind ved prøvekjøring av bruktbiler.
 • Alle kontaktpunkter blir vasket etter hver prøvekjøring.
 • Bruktbiler i utstillingshall er ikke låst, vi foretar imidlertid kontinuerlig rengjøring av kontaktflater.
 • Bilselgerne bruker munnbind når de forlater sin arbeidsstasjon, og ellers når tilstrekkelig avstand ikke kan overholdes.

Leiebiler

 • Vi oppfordrer til bruk av engangshansker og munnbind ved bruk av våre leiebiler.
 • Alle kontaktflater rengjøres etter hvert leieforhold.

Skal du levere bil på verksted, men vil helst ikke komme inn i butikken? Bruk nøkkeldropp på utsiden. Husk å merke nøkkel med bilens registreringsnummer og et telefonnummer vi kan nå deg på. Nøkkeldropp på Forus er ca 15 meter til venstre for hovedinngang Toyota. På Mariero er den like til høyre for inngangsdør.

Symptomer? Da skal både ansatte, leverandører, kunder og andre holde seg hjemme.

Hold sammen - hold avstand - hold ut!

#altblirbra