Prisopplysninger

Alle næringsdrivende er pliktig å ha opplysninger om priser og betalingsbetingelser tilgjengelig i butikk og på egne nettsider, jfr. Forskrift om prisopplysninger §11

Komplett prisliste blir litt upraktisk da det er "uendelig" antall varianter jobber, men nedenfor her finner du et utvalg priseksempler. Vi gjør oppmerksom på at de fleste jobbtyper hos oss har fastpriser uavhengig av hvor kort eller lang tid vi faktisk bruker på jobben.

Betalingsvilkårene for våre verkstedtjenester er kontant ved utlevering. Vi tilbyr imidlertid rente- og avdragsfri betalingsutsettelse i samarbeid med Toyota Financial Services.