Skattemeldingen

Også kjent som selvangivelsen. Kjært (?) barn har mange navn.

Sjekk bilpriser - listepris som ny

Dersom du eier bil som du skal skatte for i foregående ligningsår, og det ikke står angitt i post 4.2.5 i selvangivelsen, må du selv rapportere dette inn.

Du kan også kvalitetssikre at det står riktig beløp i posten i henhold til skatteetatens ligningsverdi.