Angi gjerne ønsket dato/klokkeslett i fritekstfeltet.

Fabrikkinnkalling

Toyota setter pålitelighet og sikkerhet svært høyt, og i tilfeller hvor det konstateres sikkerhetsmessige avvik fra produktstandard, kalles biler inn for utbedring. Våre teknikere vil i slike tilfeller utføre nødvendig(e) operasjon(er) kostnadsfritt for bileier.

En fabrikkinnkalling har nesten alltid bakgrunn i en sikkerhetsmessig vurdering, og selv om erfaring tilsier at mulige feil i mange tilfeller har begrenset trafikksikkerhetsmessig innvirkning og lav andel faktiske tilfeller, så finnes det også eksempler på det motsatte. Det er derfor veldig viktig å gjennomføre utbedringene Toyota har beskrevet så snart som mulig for å sikre ditt problemfrie bilhold så vel som sikkerheten for deg og dine passasjerer.

Har du kommet til denne siden via en lenke i en e-post, sms eller brev /postkort fra oss? Da er din Toyota omfattet av en fabrikkinnkalling. Vi ber deg derfor kontakte oss snarest for bestilling av tid for utbedring, denne utbedringen utføres kostnadsfritt for deg som bileier.

Vi sender ofte flere forskjellige typer innkallinger om gangen, og vi ber deg derfor kontakte vårt verkstedmottak for nærmere informasjon om hva innkallingen på din bil skyldes.

Eier du ikke lenger bilen du har fått innkalling på? Da setter vi pris på å bli informert om det slik at vi kan forsøke å kontakte ny eier.


Factory recall

Toyota places reliability and safety at a very high level, and in cases where there may be safety deviations from product standard, cars will be recalled for improvement. In such cases, our technicians will perform the necessary operation(s) free of charge.

A factory recall is almost always based on a safety assessment, and while experience indicates that in many cases possible errors have limited road safety impact and low proportion of actual cases, there are also examples of the opposite. It is therefore very important that we implement the improvements Toyota has described as soon as possible, to ensure your trouble-free car ownership as well as yours and your passengers safety.

Have you been linked to this page via e-mail, sms or letter/card from us? Then your Toyota is covered by a factory recall. We therefore ask you to contact us as soon as possible to book a time for repair, this repair will be carried out free of charge for you as a car owner.

We often send several different types of recalls at a time, and we therefore ask you to contact our workshop reception for further information about what the recall of your car is due to.

Do you no longer own the car that has been recalled? Then we appreciate being informed so we can try to contact the new owner.

Angi gjerne ønsket dato/klokkeslett i fritekstfeltet.